Vi betragter socialt ansvar som en naturlig del af at drive en god forretning. Derfor tager Kayak Bar ansvar og støtter følgende organisationer:

  • Danmarks Naturfredningsforening